Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Program Konferencije

Pretraživanje

Peta godišnja međunarodna konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina

Program Konferencije

Peta godišnja međunarodna konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina
30.& 31.ožujak 2009.
The Westin Zagreb Hotel, Croatia
PROGRAM KONFERENCIJE
— PODLOŽNO PROMJENAMA I POTVRDI PREDAVAČA —
Ponedjeljak, 30. ožujak 2009.
8:00 – 9:00 PRIJAM I REGISTRACIJA SUDIONIKA
9:00 – 10:00 KRISTALNA DVORANA / PRIZEMLJE
OTVARANJE KONFERENCIJE
Moderator: Marija Noršić, Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.
GLAVNI PREDAVAČI

Vedran Mimica
direktor
Berlage Institute

dr.sc. Marko Škreb
glavni ekonomist
Privredna banka Zagreb d.d.

10:00 – 10:30 PAUZA
10:30 – 11:30 POSLOVANJE NEKRETNINAMA U TURIZMU
Teme:
 • Definicija prevladavajućih modela nekretnina u turizmu;
 • Geografska raširenost modela i regionalni primjeri;
 • Globalni igrači u poslovanju nekretninama;
 • Da li je poslovanje nekretninama poželjno u Hrvatskoj?
 • Da li su turistički resorti mogući bez nekretnina?
 • Prednosti i nedostaci modela u našim uvjetima;
 • Primjeri iz recentne prakse;
 • Ključne barijere u primjeni modela nekretnina;
 • Perspektiva na kratki i srednji rok
Moderator:

dr.sc. Miroslav Dragičević, osnivač i glavni partner
Horwath Consulting Zagreb

Sudionici panela:

Ivica Čačić, direktor
Hotel Partner d.o.o. Zagreb

Krešimir Lipovšćak, Partner
TPA Horwath d.o.o.

Otmar Michaeler, glavni izvršni direktor
Michaeler & Partner i Falkensteiner Group

Veljko Ostojić, direktor
Riviera Poreč d.o.o.

Ivana Šoljan, glavna izvršna direktorica
Jupiter Adria d.o.o.

11:30 – 12:00 PAUZA
12:00 – 13:00 PREZENTACIJE PROJEKATA / WEST GATE / INTER IKEA CENTRE
Moderator: Natalija Vulić, voditeljica sektora prodajnih i industrijskih prostora,
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.
Predavači:

Denis Čupić
direktor
Redserve d.o.o.

Johanna Hult Rentsch
zamjenik direktora razvoja Austrija, Švicarska i jugoistočna Europa
Inter IKEA Centre Group

  PREZENTACIJA / WORLD GREEN BUILDING COUNCIL OF CROATIA
Moderator: Mark Gero, predsjednik Odbora za zatitu okoliša
Američka gospodarska komora u Hrvatskoj
13:00 – 14:30 RUČAK

DVORANA OPERA
ArtRoom
IZLOŽBA
NA PRVI POGLED – ALEGORIJA LICA

Tijekom Konferencije, na 17. katu hotela The Westin Zagreb u dvorani Opera održat će se Izložba Na prvi pogled – alegorija lica, na kojoj će svoje radove izložiti studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Filipović poslovno savjetovanje d.o.o. je inicijator, organizator i sponzor te Izložbe. Posebna nam je čast da je Akademija likovnih umjetnosti pokrovitelj Izložbe. Izloženi radovi mogu se kupiti izravno od studenata.

Pozivamo Vas da posjetite Izložbu, uživate u radovima mladih autora i pružite im podršku u njihovom razvoju!

Predavanja se istovremeno održavaju u dvije dvorane:

1) Kristalna dvorana u prizemlju
2) Dvorana Panorama 17. kat

14:30 – 15:30 TURIZAM, FINANCIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA U UVJETIMA RECESIJE (Kristalna dvorana)
Teme:
 • Što se događalo na tržištu turističkih nekretnina u 2008, i kakva su predviđanja za budućnost;
 • Da li je vrijeme za ulaganje u turizam?
 • Kakvi su uvjeti na tržištu kapitala, i da li ono uopće danas postoji?
 • Da li su uvjeti za ulaganje u turistički sektor u Hrvatskoj konkurentni u odnosu na okruženje?
 • Koliko može učiniti vlada u poboljšanju investicijske klime, da li to čini i koliko uspješno?
 • Koliko je duboka kriza u turističkom sektoru, i kako iz nje izaći?
 • Ulaganja u hotelski sektor u Španjolskoj;
 • Ulaganja u hotelski sektor srednje i istočne Europe
 • Trošak razvijanja turističkih nekretnina u 2009. godini;
 • Upute za nove turističke projekte u srednjoj i istočnoj Europi
Moderator: Goran Hanžek, direktor
Club Adriatic d.o.o.
Predavači:

Jaime Puig de la Bellacasa, voditelj upravljanja imovinom
Eureka Inventum

Lukas Hochedlinger, Senior Advisor
Uprava za razvoj turizma
KPMG in Central and Eastern Europe, Real Estate, Leisure and Tourism Advisory Services

Robert Pende, ravnatelj Uprave
Uprava za razvoj turizma
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Franco Peruza, odnosi s investitorima
Magnum Hotels

Charlotte Ruhe, direktorica
EBRD Hrvatska

Michael Widmann , generalni direktor
PKF hotelexperts GmbH

  ZAKONODAVNI OKVIRI ZA PROSTORNO UREĐENJE TRGOVAČKIH CENTARA (Dvorana Panorama)
Teme:
 • Zakonodavni okviri za prostorno planiranje trgovačkih centara;
 • Postupci provođenja procjene utjecaja na okoliš i ishođenja lokacijske dozvole za trgovačke centre;
 • Iskustva u postupcima planiranja, projektiranja i ishođenja dozvola te građenja Trgovačko-zabavnog centara "Arena centar" u Zagrebu;
 • Projektantsko viđenje razvoja projekata trgovačkih centara
Moderator:

Goranka Radović, načelnica sektora,
Sektor za zahvate od važnosti za Republiku Hrvatsku
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Predavači:

Tamara Stantić Brčić, projektant voditelj,
UPI-2M

Leo Penović, projekt menadžer
Trigranit development corporation

15:30 – 16:00 PAUZA
16:00 – 17:00 URBANA REVITALIZACIJA (Kristalna dvorana)
Teme:
 • Prenamjena nekadašnjih industrijskih pogona - rekonstrukcija hale Torpedo u poslovno-sajamski centar;
 • Prenamjena zapuštenih dijelova grada – Rujevica – stambena izgradnja na području koje se ne koristi adekvatno;
 • Unaprjeđenje zone kampiranja u zonu elitnog kongresnog turizma - područje Preluk
 • Gradski projekt u funkciji urbane revitalizacije grada Zagreba;
Moderator:

mr.sc. Ninoslav Dusper, direktor
Urbanistički institut Hrvatske d.d.

Predavači:

Irena Matković, načelnica
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

Srđan Škunca, pročelnik
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

  JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO PRAVNI OKVIR (Dvorana Panorama)
Teme:
 • Novi Zakon o JPP i Zakon o koncesijama, Agencija za JPP;
 • Uredbe uz novi Zakon o JPP;
 • Ugovorna dokumentacija po starom i po novom Zakonu o JPP
Moderator:

dr.sc. Saša Marenjak, voditelj JPP Centra Znanja
Hrvatski institute za mostove I konstrukcije

Predavači:

dr.sc. Vladimir Skendrović, menadžer za Hrvatsku
Svjetska Banka

Kamilo Vrana, ravnatelj
Agencija za javno-privatno partnerstvo

dr.sc. Branko Vukmir, savjetnik

17:00 – 17:30 PAUZA
17:30 – 18:30 ZAKONODAVNI OKVIRI PROSTORNOG PLANIRANJA TURISTIČKIH ZONA UNUTAR ZAŠTIĆENOG OBALNOG PODRUČJA
(Kristalna dvorana)
Teme:
 • Zakonodavne obveze glede planiranja turističkih zona;
 • Razlikovanje normativa za planiranje turističkih zona unutar naselja, izvan naselja i u mješovitoj zoni naselja;
 • Obveze i razine planiranja od razvojnih do provedbenih prostornih planova;
 • Postupak izrade i donošenja UPU-a/DPU-a za turističke zone;
 • Postupak izdavanja dozvola i realizacija turističke zone Punta Skala, Zadar
Moderator:

Ana Mrak Taritaš, načelnica
Uprava za prostorno uređenje
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Predavač:

Željko Predovan, dipl.ing.arh.
Block-projekt d.o.o.

  JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO DOSADAŠNJA ISKUSTVA (Dvorana Panorama)
Teme:
 • Strukturiranje i financiranje JPP projekata;
 • Iskustva na primjerima iz prakse JPP u RH – korist za javni sektor ili ne?
 • Case Study - Rukometna dvorana u Splitu
Moderator:

dr.sc. Vladimir Skendrović,, menadžer za Hrvatsku
Svjetska Banka

Predavači:

Daniel Lenardić, direktor
Usluge poslovnog savjetovanja
KPMG Croatia d.o.o.

dr.sc. Saša Marenjak, voditelj JPP Centra Znanja
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije

19:00 – 24:00 GALA PRIJAM U HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU
Utorak, 31. ožujak 2009.
08:30 – 09:00 PRIJAM I REGISTRACIJA SUDIONIKA

Predavanja se istovremeno održavaju u dvije dvorane:
1) Kristalna dvorana u prizemlju
2) Dvorana Panorama na 17. katu.

09:00 - 10:00 GRAD ZAGREB (Kristalna dvorana)
Teme:
 • Zagreb-integracija grada;
 • Sustav prostornog i urbanističkog planiranja;
 • Restrukturacija zagrebačkog urbanog tkiva za XXI stoljeće;
 • Model urbanističke konsolidacije grada na primjeru Münchena;
 • Željeznička pruga između Donjeg grada i Trnja
Moderator: mr.sc. Slavko Dakić
Predavači:

Višnja Bedenko, pomoćnica pročelnika
Grad Zagreb, Odjel za strategijsko planiranje i razvoj grada

Jadranka Veselić – Bruvo, pročelnica
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

Aleksander Laslo, savjetnik pročelnika
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

Akademik prof. dr.sc. Velimir Neidhardt
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

  FINANCIRANJE NEKRETNINA (Dvorana Panorama)
Teme:
 • Kratki uvod na temu globalnog gospodarskog i financijskog okruženja uz osvrt na CEE regiju;
 • Utjecaj globalne krize na gospodarstvo i financijski sektor u Hrvatskoj;
 • Situacija na tržištu financiranja nekretnina u Hrvatskoj;
 • Promjene u kriterijima banka;
 • Trenovi u kretanju aktive bankarskog sektora vezane uz financiranje nekretnina;
 • Razvoj bankarstva u Hrvatskoj;
 • Kako su banke dočekale krizu?
 • Hoće li doći do povlačenja sredstava stranih vlasnika (kapitala, depozita, dividendi?)
 • Kakva nas budućnost čeka?
 • Razvoj uredskog i trgovačkog okruženja u posljednjih 6 -12 mjeseci;
 • Budući trendovi i posljedično nove smjernice u ponašanju banaka i igrača na tržištu
Moderator:

Natalija Vulić, voditeljica sektora prodajnih i industrijskih prostora
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Predavači:

Alan Herjavec, voditelj odijela projektnog financiranja,
Splitska banka d.d.

Jochen W. Seibert , direktor
RedServe GmbH

Jochen W. Seibert , direktor
RedServe GmbH

Mag. Hanna Bomba-Wilhelmi, glavni izvršni direktor
RegioPlan Consulting GmbH

10:00 – 10:30 PAUZA
10:30 – 11:30 STANOVANJE STANOGRADNJA U HRVATSKOJ (Kristalna dvorana)
Teme:
 • Analiza trenutnog stanja;
 • Stanogradnja u Hrvatskoj u nadolazećim godinama;
 • Posebni osvrt na krizu tržišta;
 • Utjecaj globalne financijske krize na tržištu nekretnina u Hrvatskoj;
 • Moguće mjere oporavka
Moderator:

Dubravko Ranilović, partner
Kastel Nekretnine, Zagreb,
predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK

Predavači:

Danijel Babić, član Uprave
Profectus d.o.o.

Ivan Stojević, direktor
PBZ nekretnine d.o.o.

dr.sc. Josip Tica
odjel makroekonomije i ekonomskog razvitka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ARHITEKTURA
HRVATSKA SUVREMENA ARHITEKTURA – ISKUSTVO, REALIZACIJE, PROJEKTI (Dvorana Panorama)
Teme:
 • Diskusija uvaženih i iskusnih arhitekata o ulozi arhitekata u novonastaloj situaciji gospodarske krize i smanjenih aktivnosti vezano za projekte razvoja nekretnina;
 • Kako će gospodarska kriza utjecati na kvalitetu arhitektonskih projekata;
 • Usporedba sa sličnim razdobljima u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi;
 • Uloga arhitekata u projektima razvoja komercijalnih nekretnina: turizam, poslovne zgrade, trgovački centri, industrija i sl.
Moderator:

Petra Škevin, član Uprave
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Predavači:

Otto Barić, direktor
Arhitektura tholos projektiranje d.o.o.

Akademik, redoviti profesor trajno Branko Kincl,
Institut građevinarstva Hrvatske d.d.

mr.sc. Saša Randić M. A., Director,
Randić-Turato d.o.o.

Dario Travas, Director,
ATP projektiranje d.o.o.

11:30 – 12:00 PAUZA
12:00 - 13:00 LOGISTIČKI PARKOVI (Kristalna dvorana)
Teme:
 • Rizik za developere prilikom izgradnje logističkih centara u Republici Hrvatskoj;
 • Izazov za agente prilikom posredovanja u iznajmljivanju logističkih centara;
 • Razvoj tržišta logističkih centara u RH u slijedeće 2-3 godine;
 • Potrebe i zahtjevi distributera;
 • Novi koncepti distribucije;
 • Promjene tržišta logističkih centara u zadnjih 5 godina
Moderator:

Patrick Franolić, generalni direktor
Spiller Farmer d.o.o.

Predavači:

Željko Čeović, direktor logistike
Oktal Pharma

Jovica Mandarić, direktor za operativne poslove AWT Group

Igor Šaravanja, direktor za strategiju i organizaciju
ALCA

Andrew Yeoman, direktor
Tower 151 Architects Zagreb d.o.o.

  UREDSKI PROSTORI
MOŽE LI TRŽIŠTE UREDSKIH PROSTORA PODNIJETI KRIZU? (Dvorana Panorama)
Teme:
 • Pregled tržišta Zagreba u kontekstu srednje i istočne Europe;
 • Hoće li biti više ponude u narednih 2 do 3 godine;
 • Kako developeri planiraju financirati svoje projekte?
 • Da li su postojeće poslovne zgrade pod utjecajem krize?
 • Postoji li specifičan sektor najamnika ili tip uredskog prostora (A/B) koji su više izloženi?
Moderator:

Arn Willems, partner
CB Richard Ellis

Predavači:

Wolfgang Binter, voditelj projekata
Hypo Alpe Adria Immobilien

Ivana Božičević, direktor
LS Property

Žarko Kovačić, direktor
Ilirika nekretnine d.o.o.

Erik Mohorović, generalni direktor
Verdispar

Paul Davinson, Senior Associate
King Struge d.o.o.

13:00 – 13:30 PAUZA
13:30 – 14:30 PRODAJNI PROSTORI
KAKO PREMOSTITI PREPREKE DALJNJEG RAZVOJA RETAIL TRŽIŠTA U HRVATSKOJ? (Kristalna Dvorana)
Teme:
 • Ekspanzija u vrijeme globalne krize - da li je ugrožena?
 • Tržišta u nastajanju će se oporaviti među prvima - je li Hrvatska tržište u nastajanju?
 • Na koji način se Retail kompanije bore sa novonastalom situacijom - u prodajnim taktikama, u pogledu ekspanzije?
 • Koliko veličina projekta doprinosi zainteresiranosti zakupaca, a koliko potrošača - da li je "veličina" stvarno važna?
 • Banke - poticatelj ili kočnica razvoja Retail tržišta u Hrvatskoj?
 • Highstreet (ulični lokali) većih gradova i dalje ne gube na vrijednostima - potražnja i dalje postoji!
Moderator:

Nenad Peris, voditelj odjela maloprodajnih nekretnina
Colliers International

Predavači:

Alma Mekić Čerdić, direktor direkcije financiranja nekretnina,
Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Branko Mihajlov, Business Manager Hrvatska & Slovenija
Inter IKEA Centre Austria GmbH

mr.sc. Leo Mršić, direktor društva
Lantea Grupa d.d.

Jure Radoš, direktor prodaje i marketinga
Konzum d.d.

  HRVATSKO PRAVO NEKRETNINA
ULOGA DRŽAVE I OPĆINA NA TRŽIŠTU NEKRETNINA (Dvorana Panorama)
Teme:
 • Kupnja nekretnina u vlasništvu države;
 • Kupnja nekretnina u vlasništvu općina;
 • Uporabni oblici zemljišta u vlasništvu države;
 • Novi pravni okvir za poljoprivredno zemljište;
 • Novi pravni okvir za golf terene
Moderator:

dr.sc. Tomislav Borić
Pravni fakultet, Graz

Predavači:

mr.sc. Melita Veršić-Marušić, odvjetnica
Odvjetnički ured Veršić Marušić

Sanja Porobija, partner
Odvjetničko društvo Porobija & Porobija

14:30 – 15:30 RUČAK

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 (0)1 481 6969, Fax: +385 (0)1 483 8060, e-mail: [email protected]

build: 07112008143666

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541