Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Program Konferencije

Pretraživanje

Sedma godišnja međunarodna konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina

Program Konferencije

Sedma godišnja međunarodna Konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina
Joie de vivRE
14. & 15. travanj 2011.
The Regent Esplanade, Zagreb

PROGRAM KONFERENCIJE
- PODLOŽAN PROMJENI I POTVRDAMA PREDAVAČA -
Četvrtak, 14. travanj 2011.
8:00 - 9:00 PRIJAM I REGISTRACIJA SUDIONIKA
SMARAGDNA DVORANA
9:00 - 11:00 OTVARANJE KONFERENCIJE

REzgovarajmo – GDJE SMO I KUDA IDEMO

Moderator: Marija Noršić, član Uprave
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

prof.dr.sc. Ljubo Jurčić,
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

mr.sc. Borislav Škegro, partner,
Quaestus Private Equity d.o.o.

dr.sc. Marko Škreb, glavni ekonomist,
Privredna banka Zagreb d.d.

dr.sc. Sandra Švaljek , ravnateljica,
Ekonomski institut, Zagreb

PREZENTACIJA PROJEKTA INTER IKEA CENTRE HRVATSKA
Branko Mihajlov

Direktor društva Hrvatska & Slovenija, Head of Leasing AT/CH/HR/RS
Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o. za nekretnine

11:00 - 11:30 PAUZA
11:30 - 12:30
(1.SAT PREDAVANJA)
DEVELOPERI OKRUGLOG STOLA
Teme:
 • Izazovi i mogućnosti za developere i investitore u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi
 • Kakve su proizvode developeri pripremili za investitore?
 • Pregled i analiza najznačajnijih transakcija u jugoistočnoj Europi
 • Razlike u prinosima po sektorima i državama
 • Prognoze i očekivanja
Moderator:

Marija Noršić, član Uprave
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Sudionici panela:

Gábor Borbély, CEE Research Analyst
CEE Research & Consulting, CB Richard Ellis

Ivan Kusalić, prokurist tvrtke Razvoj Golf d.o.o.;
direktor projekta Golf park Dubrovnik

Siniša Slijepčević, General Manager
GTC Hrvatska

12:30 - 14:00 RUČAK U ZINFANDEL'S RESTORANU
Predavanja se istovremeno održavaju u dvije dvorane:
1) Istanbul Suite
2) Paris Suite.
14:00 - 15:00
(2. SAT PREDAVANJA)
PROCJENA NEKRETNINA
PROCJENA NEKRETNINA I NESIGURNOST TRŽIŠTA
"LOKALNI STANDARDI VS INTERNACIONALNI STANDARDI" (Istanbul Suite)
Teme:
 • Royal Institution of Chartered Surveyors
 • Razvoj i rad struke procjenjivanja vrijednosti nekretnina: sudski vještaci - procjenitelji
 • Usporedba oba standarda: pristup, metodologija, sličnosti, različitosti, prihvatljivost rezultata (lokalna, internacionalna), određivanje vrijednosti, osiguranje odgovornosti
 • Koncept prinosa, razlike između prinosa u Hrvatskoj, SEE, CEE i EU
 • Utjecaj ekonomskih čimbenika pri procjeni nekretnina u razdoblju ekonomske krize
 • Prednosti određenih metoda procjene ovisno o segmentu tržišta komercijalnih nekretnina
 • Prodaja nekretnina u sadašnjim okolnostima, likvidacijska vrijednost nekretnine
Moderator: dr.ing. Luciano Capaldo, FRICS, predsjednik
Royal Institution of Chartered Surveyors in Europe
Predavači:

mr.sc. Melita Bestvina, predsjednica, Hrvatsko društvo sudskih vještaka; direktor, Rudimentum d.o.o.

Omar Choudhury, MRICS, voditelj, Odjel savjetodavnih usluga, King Sturge d.o.o

Patrick Franolić, direktor
Spiller Farmer d.o.o.

Dražen Nikolić, predsjednik Uprave
Raiffeisen Consulting d.o.o.

Renata Suša, menadžer, Odjel za investicije i korporativno savjetovanje,
Colliers International d.o.o.

OKRUGLI STOL VODEĆIH SAVJETNIKA, AGENATA, ARHITEKATA, ANALITIČARA I EKONOMISTA (Paris Suite)
Teme:
 • Koji segment je najveći gubitnik i najveći dobitnik u 2010?
 • Dobri i loši pokušaji poticanja tržišta 2010 – od strane banaka, savjetnika, developera, građevinskog sektora, Vlade RH,…
 • Utjecaj političkih i gospodarskih događanja 2010. na tržište investicija i nekretnina
 • Nova/Stara inicijativa u arhitekturi i urbanizmu - ApolitikA
 • Stambeno tržište – "neko novo doba"
 • Pitanje od milijun dolara – je li krizi (napokon) došao kraj?
 • Look & feel za 2011 - koje promjene je realno očekivati?
Moderator:

Vedrana Likan, direktorica
Colliers International d.o.o.

Predavači:

Hrvoje Hrabak, predsjednik
Udruženje hrvatskih arhitekata

Ilijana Jeleč, predsjednica Uprave
Erste Nekretnine d.o.o.

Dubravko Ranilović, partner, Kastel Nekretnine, Zagreb; predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK

Ivan Stojević, direktor
PBZ nekretnine d.o.o.

dr.sc. Josip Tica, odjel makroekonomije i ekonomskog razvitka, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Arn Willems, partner
CB Richard Ellis d.o.o.

15:00 - 15:30 PAUZA
15:30 - 16:30 HRVATSKO PRAVO NEKRETNINA I PRAVO GRAĐENJA
ULOGA PRAVA U PROJEKTIMA RAZVOJA KOMERCIJALNIH NEKRETNINA (Istanbul Suite)
Teme:
 • FIDIC ugovori
 • Komparativni pregled prava nekretnina u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji
Moderator:

prof.dr.sc. Tomislav Borić
Pravni fakultet, Graz

Predavači:

prof.dr.sc. Matjaž Tratnik
Pravna fakulteta v Mariboru

dr.sc. Branko Vukmir, savjetnik

doc.dr.sc. Miloš Živković
Advokatska kancelarija Živković i Samardžić; Pravni fakultet u Beogradu

ARHITEKTURA I URBANIZAM
HRVATSKI ARHITEKTI I URBANISTI U OČEKIVANJU NOVOG VALA INVESTICIJA (Paris Suite)
Teme:
 • Prostorno planiranje i urbanizam – osnovna platforma za razvoj investicija i kvalitetnu arhitekturu
 • Komora hrvatskih arhitekata – trenutno stanje, politika nastupa na tržištu, broj i struktura arhitektonskih ureda
 • Uloga arhitekture u projektima razvoja komercijalnih nekretnina i novim investicijama
 • Trendovi u hrvatskoj arhitekturi i ustrojstvu arhitektonskih ureda
Moderator:

Petra Škevin, član Uprave
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Predavači:

Tomislav Ćurković, predsjednik
Hrvatska komora arhitekata

mr.sc. Ninoslav Dusper, predsjednik, Udruga hrvatskih urbanista;
direktor, Urbanistički institut Hrvatske d.d.

Hrvoje Hrabak, predsjednik
Udruženje hrvatskih arhitekata

Goranka Radović, načelnica, Sektor za zahvate od važnosti za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

16.30 - 17.00 PAUZA
17.00 - 18.00
(4. SAT PREDAVANJA)
FINANCIRANJE NEKRETNINA
UVJETI FINANCIRANJA PROJEKATA RAZVOJA KOMERCIJALNIH NEKRETNINA (Istanbul Suite)
Teme:
 • Održivo financiranje razvoja nekretnina
 • Kako stojimo s financiranjem projekata komercijalnih nekretnina u odnosu na prošlu godinu?
 • Koja je vrsta komercijalnih projekata interesantna bankama za financiranje?
 • Koje su najčešće prepreke prilikom financiranja projekata komercijalnih nekretnina?
 • Financiranje nekretnina u Hrvatskoj i s tim povezane porezne implikacije i nova rješenja
 • Novi izazovi za developere komercijalnih nekretnina
Moderator: Natalija Vulić, član Uprave
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.
Predavači:

Zlatko Gregurić, Principal Banker, Property & Tourism Team
Europska banka za obnovu i razvitak

Juraj Sinanović, Financial Controller
TriGranit Lanište d.o.o.

Goran Valečić, zamjenik direktora, Direkcija financiranja nekretnina,
Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Edo Tuk, Partner
TPA Horwath

UREDSKI PROSTORI
NOVI POČETAK (Paris Suite)
Teme:
 • Pregled tržišta uredskih prostora u Hrvatskoj 2010 (prezentacija by King Sturge)
 • Pipeline – projekti trenutno u izgradnji & planirani projekti
 • Usporedba sezona 2007/2008 i 2010/2011 (obilježja ponude i potražnje, usporedba trendova i motiva korisnika prostora)
 • Utjecaj i važnost lokacije uredskog prostora za imidž poduzeća
 • Pogled unaprijed
Moderator:

Boris Andrić, Negotiator
King Sturge d.o.o

Predavači:

Tatjana Božić, voditelj komercijalnih nekretnina
Spiller Farmer d.o.o.

Petra Škevin, član Uprave
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Arn Willems, partner
CB Richard Ellis d.o.o.

19:00 GALA PRIJAM
Petak, 15. travanj 2011.
08:30 - 09:00 PRIJAM I REGISTRACIJA SUDIONIKA
Predavanja se istovremeno održavaju u dvije dvorane:
1) Istanbul Suite
2) Paris Suite.
09:00 - 10:00
(1. SAT PREDAVANJA)
TURIZAM
KAKO POKRENUTI USPAVANE PROJEKTE U HRVATSKOM TURIZMU? (Istanbul Suite)
Teme: Zakon o turističkom zemljištu
Uloga države u stvaranju "prijateljskog" okruženja za investitore
 • Što donose zakonska rješenja turističkog zemljišta
 • Što su zakoni i propisi propustili regulirati
 • Što su to turistička područja
 • Kako planirati postojeća ugostiteljsko – turistička područja u prostornim planovima
 • Osnovne implikacije zakonskih rješenja na imovinsko pravna pitanja i poticanje investicija u turizmu
 • Kako nastaje ideja, zašto se bira određena destinacija za neki projekt
 • Prednost multifunkcionalnog projekta – "megamarina" kao "sidro"
 • Što država može učiniti da bi motivirala investitore, da im olakša izvedbu projekta i učini ga isplativim za investitora , lokalnu zajednicu i državu
Moderator:

Goran Hanžek, direktor
Arte Hotel Management d.o.o.

Predavači:

Primjena Zakona o turističkom zemljištu u praksi – pogled iz industrije
Ivana Budin Arhanić, članica Uprave
Valamar grupa d.d.

Dokaz da Crna Gora može biti na vrhu
Oliver Corlette, direktor
Porto Montenegro

Značaj i implikacije pravnog reguliranja problematike turističkog zemljišta
Sanja Čižmar, direktorica i partner Horwath Consulting Zagreb

Prva hrvatska marina za megajahte: od ideje do realizacije
Jana Gaćina, direktorica prodaje i operativnih poslova, Mandalina Marina & Yacht Club

Proces prostornog planiranja vezan uz Zakon o turističkom zemljištu
Ana Mrak Taritaš, načelnica, Uprava za prostorno uređenje
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

REGIONALNO TRŽIŠTE NEKRETNINA
2011 – KRAJNJE VRIJEME ZA VEĆI INVESTICIJSKI CIKLUS U REGIJI! (Paris Suite)
Teme:
 • Posljedice krize u regiji – sazrijevanje tržišta?
 • Postojeće razlike u razvoju projekata na tržištima regije
 • Perspektiva daljnjeg razvoja tržišta nekretnina u regiji
 • Koje tržište je najveći gubitnik, a koje tržište dobitnik "prošle" krize?
 • Rizičnost ulaganja u Hrvatskoj u odnosu na zemlje u regiji
Moderator:

Nenad Peris, menadžer, komercijalni odjel
Colliers International d.o.o.

Predavači:

Boris Bekavac, COO
UniCredit Bank d.d., Bosna i Hercegovina

Vlaho Kojaković, Senior Banker, Property and Tourism Team
Europska banka za obnovu i razvitak

Csaba Toth, Development Director
TriGranit Development Corporation, Slovenija

dr.sc. Sebastian Trajkovski, zamjenik glavnog izvršnog direktora
Energoplan d.d., Slovenija

Yiannis Xanthopoulos, Investment Manager CEE & SEE
Bluehouse Capital

10:00 - 10:30 PAUZA
10:00 - 11:30
(2. SAT PREDAVANJA)
PRODAJNI PROSTORI
RAZVOJ RETAILA U HRVATSKOJ: JE LI DOŠLO VRIJEME ZA KORAK NAKON SHOPPING CENTARA? (Istanbul Suite)
Teme:
 • Je li tržište shopping centara u Hrvatskoj potpuno zasićeno?
 • Ima li još uvijek mjesta za neke druge i različite koncepte?
 • Hoće li se trgovačka aktivnost u centru grada podignuti?
 • Postoje li novi internacionalni retaileri koji razmišljaju o ulasku na tržište?
 • Što internacionalni retaileri traže?
 • Hoće li se kupovna moć povećati u nadolazećim godinama?
Moderator: Emanuel Bakić, MBA, Head of Retail
CB Richard Ellis d.o.o.
Predavači:

Blanka Braccia, Head of Retail Services
Spiller Farmer d.o.o.

Igor Hržić, Country Manager
Bluehouse Croatia

Neven Marić, koordinator projekata
MID Bau Nekretnine d.o.o.

Radojica Pilčević, International Executive Director
Delta Sport Grupa

ZELENA GRADNJA U HRVATSKOJ
JE LI IKOME UOPĆE STALO DO ZELENE GRADNJE? POGLED ONIH KOJI KAŽU DA IM JE STALO (Paris Suite)
Teme:
 • Razmišljaju li developeri zaista o Zelenoj gradnji kada započinju nove projekte?
 • Kakvo je stajalište banaka o „zelenom“ u projektima?
 • Jesu li investicijski fondovi zaista spremni platiti više za zelenu gradnju?
 • Osim lijepih riječi na korporativnim web stranicama, da li tvrtke – zakupci ureda, trgovci - zaista pridaju važnost i uzimaju u obzir „zelenilo“ prostora u kojem obitavaju?
Moderatori:

Mark Gero, LEED Green Associate, direktor Eco-Logic Systems d.o.o.; član Upravnog odbora, Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

Hrvoje Kvasnička, LEED Green Associate, samostalni voditelj vlastitih investicija, Tehnika d.d.; potpredsjednik, Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

Predavači:

Jadranka Boban Pejić,direktorica
Biovega d.o.o.

Steven Borncamp, predsjednik, Savjet za zelenu gradnju Rumunjske; predsjedavajući, Build Green Central Eastern Europe

Cherie Ford, Partner
PricewaterhouseCoopers

Vlaho Kojaković, Senior Banker, Property and Tourism Team
Europska banka za obnovu i razvitak

Žarko Mudrovčić, konzultant i projektni menadžer za financiranje EE projekata, HEP ESCO

Ivan Ora, LEED Green Building koordinator za Mall of Split, Tulipan Grupa

11:30 - 12:00 PAUZA
12:00 - 13:00
(3. SAT PREDAVANJA)
STANOVANJE
STAMBENO TRŽIŠTE NA RASKRŠĆU (Istanbul Suite)
Teme:
 • Utjecaj financijskih institucija na daljnji razvoj tržišta
 • Stambeni krediti u Hrvatskoj
 • Kako bez stambene politike dalje?
 • Koje su stvarne brojke na stambenom tržištu?
 • Strukturne promjene na stambenom tržištu
Moderator:

Dubravko Ranilović, partner, Kastel Nekretnine, Zagreb; predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK

Predavači:

Ilijana Jeleč, direktorica
Erste Nekretnine d.o.o.

Ivan Šanić, direktor
Burza nekretnina

dr.sc. Josip Tica, odjel makroekonomije i ekonomskog razvitka, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

INVESTICIJSKO TRŽIŠTE NEKRETNINA U HRVATSKOJ
INVESTICIJE - DOBA VELIKIH OČEKIVANJA? (Paris Suite)
Teme:
 • Kakve investicijske proizvode nudi hrvatsko tržište?
 • Je li i kojem je tipu investitora zanimljivo hrvatsko investicijsko tržište?
 • Što naše investicijske proizvode čini zanimljivima, a što ne?
 • Ulazak Hrvatske u EU – koja je dodana vrijednost za investitora?
 • Što nas očekuje u 2011, 2012, 2015?
Moderator:

Renata Suša, menadžer, Odjel investicijskog i korporativnog savjetovanja, Colliers International d.o.o.

Predavači:

Andi Ballta, Managing Director, Office Head for Western Balkans, NCH Advisors Inc.

Igor Hržić, Country Manager
Bluehouse Croatia

Vlaho Kojaković, Senior Banker, Property and Tourism Team
Europska banka za obnovu i razvitak

Ward Stocker, direktor, Zagreb Office
King Sturge d.o.o.

John Verpeleti, Managing Director, Investment Services Central and Eastern Europe, Colliers International

Arn Willems, partner
CB Richard Ellis d.o.o.

13:00 - 14:00 RUČAK U ZINFANDEL'S RESTORANU

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 (0)1 481 6969, Fax: +385 (0)1 483 8060, e-mail: [email protected]

build: 07112008143666

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541