Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Pretraživanje

Prijava

Prijava

Za Sedmu godišnju međunarodnu konferenciju o hrvatskom tržištu nekretnina koristite korisničko ime "filipovic7"

Za Šestu godišnju međunarodnu konferenciju o hrvatskom tržištu nekretnina koristite korisničko ime "filipovic6"

Za Petu godišnju međunarodnu konferenciju o hrvatskom tržištu nekretnina koristite korisničko ime "filipovic5"

Za Četvrtu godišnju međunarodnu konferenciju o hrvatskom tržištu nekretnina koristite korisničko ime "filipovic4"

Za Treću godišnju međunarodnu konferenciju o hrvatskom tržištu nekretnina koristite korisničko ime "filipovic3"

Za Drugu godišnju međunarodnu konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina koristite korisničko ime "filipovic2"

Za Brijuni International Golf Conference 2007 koristite korisničko ime "filipovicgolf"

Obrazac za prijavu

Obrazac za prijavu

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 (0)1 481 6969, Fax: +385 (0)1 483 8060, e-mail: office@filipovic-advisory.com

build: 07112008143666

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541