Andrija Filipović
Event Manager

[email protected]
+385 91 7988 274

Vladimir Filipović
Director

[email protected]
+385 98 359 632