Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Program

Pretraživanje

Druga godišnja konferencija o upravljanju poslovnim voznim parkovima

Program

PROGRAM KONFERENCIJE

SMARAGDNA DVORANA
 
08:30 - 09:00 Prijam i registracija sudionika
 
09:00 - 10:30
Smaragdna dvorana
SVEČANO OTVARANJE KONFERENCIJE

Moderatorica
Tanja Marković, članica Uprave, Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

POZDRAVNI GOVORI POKROVITELJA KONFERENCIJE

Ema Culi, direktorica Sektora za trgovinu, HGK
Mladen Petreski, predsjednik Rent-a-car koordinacije, HUP

GLAVNE STRUČNE PREZENTACIJE
ALD - Svjetski modeli i trendovi Fleet Managementa

Stéphane Renie, Sales & Marketing Director, ALD International

UniCredit Leasing - Iskustva u Fleet Managementu u CEE

Manuela Pachoinig, Head of Leasing CEE Coordination, First Vice President, UniCredit Bank Austria AG
 
10:30 - 11:00 Pauza
 
11:00 - 12:30

BUDUĆNOST LEASINGA - POGLED NA TROSTRANI ODNOS

 • Specifičnosti fleet financiranja putem leasinga i dugoročnog najma
 • Iskustva korisnika usluga fleet financiranja
 • Globalna kretanja auto industrije
 • Buduća kretanja leasing poslovanja i dugoročnog najma
 • Odnos regulative i budućih tržišnih proizvoda
Moderator
Domagoj Hladika, partner, BD Savjetovanje d.o.o.

Sudionici panela
Bogdan Drakulić, prokurist, UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Pero Klarić, direktor, Trans auto d.o.o.

Anton Krivak, prokurist, SIXT rent a car

Tomislav Miletić, operativni direktor marke Peugeot, P Automobil Import d.o.o.

Jakša Miličić, direktor prodaje, ALD Automotive d.o.o. 

Goran Vukelić, direktor Lanca opskrbe kupaca, Carslberg Croatia d.o.o.

 

12:30 - 14:00 Ručak u Zinfandel's restoranu
 
14:00 - 15:00
OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA POSLOVNIM VOZNIM PARKOM

 • Izazovi nabave službenih vozila
 • Specifikacija postprodajnih usluga
 • Svijest korisnika o načinu korištenja vozila poslovnih voznih parkova
 • Korištenje vozila u privatne svrhe
 • Fleet Safety - ulaganje u edukaciju vozača
Moderator
Robert Špiranec, PR Manager, Mazda Motor Croatia d.o.o.

Sudionici panela
Ana Magdić Puškarić, stručnjak za nabavu servisa i usluga, Heineken Hrvatska d.o.o.

Goran Pejić, pomoćnik uprave za tehničke poslove, Centar za vozila Hrvatske d.d.

Alan Pintarić, voditelj plana i analize Logistike, PHOENIX Farmacija d.o.o.

Tomislav Rupić, pomoćnik direktora Logistike, Franck d.d.

Petar Šimić, direktor, Primacošped d.o.o.

15:00 - 15:30 Pauza
 
15:30 - 16:30
TRENDOVI INTEGRACIJE FLEET MANAGEMENT SUSTAVA U POSLOVNE PROCESE PODUZEĆA

 • Motivacija prilikom donošenja odluke o informatizaciji i korištenju IT tehnologije i aplikacija
 • Implementacija sustava u poslovne procese
 • Prednosti korištenja sustava u cjelokupnom poslovanju
 • Integracija s postojećim sustavima unutar kompanije
 • Razvoj i očekivanja fleet management sustava u budućnosti
Moderator
Daniel Bilić, radio i TV voditelj, Yammat FM

Sudionici panela
Đuro Jendrijev, viši stručni suradnik, Hrvatske šume d.o.o.

Matija Ljevar Bukvić, voditelj službe sigurnosti i kontrolinga, Viadukt d.d.

Krešimir Meštrić, direktor, Mobilisis d.o.o.

Andrija Šimić, ICT Product Manager, Hrvatski Telekom d.d.

Goran Vranar, voditelj odjela organizacije prijevoza, Podravka d.d.
 
16:30 - 17:00 Pauza
 
17:00 - 18:00
"GREEN" KAO EPITET BUDUĆNOSTI AUTO INDUSTRIJE

 • Hrvatska kao primjer države u kojoj električna mobilnost ima najveće pozitivne učinke. Na koji način električna mobilnost pridonosi poslovnoj učinkovitosti?
 • Novi poslovni modeli pri najmu vozila i upravljanju većim voznim parkovima na temelju najnovijih zelenih tehnologija
 • "Greeen flota" velikog poslovnog sustava
 • Promjena odnosa prema službenim motornim vozilima u urbanim sredinama
 • Vizija bezugljične poslovne logistike i smanjenja opterećenja prometa u turističkim destinacijama pomoću električne mobilnosti


Moderator
Željko Purgar, koordinator za e-mobilnost, Renault Nissan Hrvatska d.o.o.

Sudionici panela
Marijan Babić, direktor, Avant car d.o.o.

Zdenko Kirinčić, upravitelj, Energetska zadruga „Otok Krk“

Matija Krznar, direktor, Urban Mobility d.o.o.

Božo Marijanović, izvršni direktor sektora prijevoz, HP - Hrvatska pošta d.d.
 
18:00 - 20:00 OKTAN FLEET DOMJENAK

 

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 (0)1 481 6969, Fax: +385 (0)1 483 8060, e-mail: [email protected]

build: 07112008143666

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541