Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Prijava za sudjelovanje

Pretraživanje

Zagreb Business Forum 2015

Prijava za sudjelovanje

Ispunjenu prijavnicu pošaljite faxom na broj 01 4838 060 ili e-mailom na [email protected]

Molimo Vas da kotizaciju uplatite prema računu koji ćemo Vam ispostaviti nakon što primimo ispunjenu i potpisanu prijavnicu.

Potpisom ove Prijavnice potvrđujem da sam u cijelosti pročitao/pročitala i razumio/razumjela sve uvjete Konferencije i prijave, kao i postupke i svote u slučaju otkazivanja, te da ih u cijelosti prihvaćam.

 

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 (0)1 481 6969, Fax: +385 (0)1 483 8060, e-mail: [email protected]

build: 07112008143666

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541